Regulaminy

REGULAMIN CAŁOROCZNEGO KONKURSU "KLASA ROKU"
w roku szkolnym 2017/2018


Kryteria brane pod uwagę przy wyborze KLASY ROKU:
  1. Udział w całorocznych akcjach, konkursach.
  2. Przygotowanie Dni Samorządności klasy
Udział klas i zaangażowanie w poszczególne konkursy i przedsięwzięcia jest punktowany w skali 1 do 3 pkt.
Akcje, konkursy trwające przez cały rok szkolny, np. zbiórki, dni samorządności klas - zostaną podsumowane na początku czerwca 2018 r. 

Punktacja:

Miejsce I - 3 p.
Miejsce II - 2 p.
Miejsce III - 1 p.